۸ انتخاب برای زندگی زیباتر

happiness

زندگی می‌تواند سفری زیبا، گردشی دیوانه‌وار و یک ماجراجویی بزرگ باشد. اما در عین حال می‌تواند کابوس‌وار دنبال شود و درس‌های سختی در زندگی به انسان عطا کند.

در هر لحظه شما هستید که انتخاب می‌کنید کدام بر روح و جسمتان، حال و آینده پیش‌رویتان تاثیر بگذارد و از شما یک انسان بسازد.

با انجام فقط چند انتخاب می‌توانید عشق و محبت این جهان را مشاهده کنید.

پیش به سوی اجتناب از قضاوت کردن دیگران

Judge

«کنجکاو باش، نه قضاوت‌کننده» – والت ویتمن

همه‌ی ما دیگران را قضاوت می‌کنیم. بله، حتی شما! مطمئنا همگی بارها این کار را انجام داده‌ایم. شاید بتوان گفت این بخشی از طبیعت انسان است.

با اینکه قضاوت بخشی از طبیعت ماست، به نظر نمی‌رسد چندان فایده‌ای داشته باشد. به نظرتان اختلاف و دو دستگی بین آدم‌ها از کجا به وجود می‌آید؟ کافی است نگاهی به دیگران بیندازیم و این احساس در ما به وجود بیاید که آن‌ها از ما بهترند. به همین سادگی.

SAPE ERROR: Нарушена целостность данных при записи в файл: /home/minifeed/public_html/wp-content/themes/minifeed-v0.1.2/images/cache/3f9e7ffccc6995af0bc4886a484f1db1/links.db