وقتی علم مرگ را نیز شکست می‌دهد

Tardigrade

از اولین انسانی که پا بر روی زمین نهاد تا کنون، علم یکی از زیباترین همراه‌های او بوده‌است و هر روز  با درجات مختلف در هر انسان ظهور می‌کند. این ظهور علم تاثیرات عمیقی بر روی زندگی هر فرد و کل سیستم حیاتی انسان می‌گذارد. در تازه‌ترین کشف‌های این علم انسانی، حیوان میکروسکوپی که بیش از سی سال در محیطی سرد، یخ زده بود، سالم به زندگی بازگردانده شد.
این حیوانات میکروسکوپی از تولید مثل دو موجود به نام‌های خرس آبی و شمش خزه بوجود آمده‌اند. بعد از مدتی یکی از این موجودات جان خود را از دست می‌دهد اما حرکت از قبل آغاز شده بود. ۱۹ خرس آبی یا همان  Tardigrade به دنیا آمدند که از این تعداد٬ ۱۳ خرس آبی جان سالم بدر بردند.

Tardigrade در آب‌های جهان زندگی می‌کنند. آنها به سخت بودن و تلاش برای زنده بودن در همه‌ی شرایط مشهور هستند.

Tardigrade
این کار توسط محققین ژاپنی صورت پذیرفت. بر اساس گزارش سوخت و ساز بدن این حیوانات را خاموش کردند و آنها را به حالتی بردند که در اصطلاح همه‌ی عوامل حیاتی بدن در حالت سکون قرار گرفت و متوقف شد. رکورد قبلی که برای زنده ماندن این موجودات ثبت شده‌است ۸ سال بود. البته شاید فکر کنید ۳۰ سال بهترین رکورد باشد اما رکورد ۳۹ سال نیز وجود دارد. اما این حیوانات بدلیل ساختار DNA خاصی که دارند مورد اهمیت واقع شده‌اند.

منبع

minifeed-ad

نظر شما چیست؟

SAPE ERROR: Нарушена целостность данных при записи в файл: /home/minifeed/public_html/wp-content/themes/minifeed-v0.1.2/images/cache/3f9e7ffccc6995af0bc4886a484f1db1/links.db