نوشته‌های سارا کامجو

پیش به سوی اجتناب از قضاوت کردن دیگران

Judge

«کنجکاو باش، نه قضاوت‌کننده» – والت ویتمن

همه‌ی ما دیگران را قضاوت می‌کنیم. بله، حتی شما! مطمئنا همگی بارها این کار را انجام داده‌ایم. شاید بتوان گفت این بخشی از طبیعت انسان است.

با اینکه قضاوت بخشی از طبیعت ماست، به نظر نمی‌رسد چندان فایده‌ای داشته باشد. به نظرتان اختلاف و دو دستگی بین آدم‌ها از کجا به وجود می‌آید؟ کافی است نگاهی به دیگران بیندازیم و این احساس در ما به وجود بیاید که آن‌ها از ما بهترند. به همین سادگی.

SAPE ERROR: Нарушена целостность данных при записи в файл: /home/minifeed/public_html/wp-content/themes/minifeed-v0.1.2/images/cache/3f9e7ffccc6995af0bc4886a484f1db1/links.db