نوشته‌های پریوش افشاری نسب

۲۱ راه برای کنار آمدن با پشیمانی (قسمت دوم)

پشیمانی

در پست قبل راه حل هایی پیدا کردیم تا بتوانیم با پشیمانی و حس منفی ناشی از آن مبارزه کنیم و به معنایی دیگر برای خود جبران کنیم.در ادامه تلاش میکنیم دریابیم چگونه میتوانیم خود را ببخشیم و به خودمان شانس دوباره بدهیم.

۲۱ راه برای کنار آمدن با پشیمانی (قسمت اول)

پشیمانی

پشیمانی یکی از بدترین حس هایی است که شما در طول زندگی تجربه میکنید. اگر می‌توانستید زمان را به عقب برگردانید، احتمالا خیلی از کارها را انجام نمی‌دادید یا به شکل دیگری انجام می‌دادید. یا تمام اشتباهات خود را اصلاح کرده و هیچوقت به خود فرصت پشیمان شدن نمی‌دادید. اینطور نیست؟ اگر شما هم این حس را در خود دارید، احتمالا نسبت به خود احساس انزجار می‌کنید. چون نتوانسته‌اید کاری را انجام دهید یا زندگیتان آنگونه که انتظار داشتید و برنامه ریزی کردید پیش نرفته‌است.

SAPE ERROR: Нарушена целостность данных при записи в файл: /home/minifeed/public_html/wp-content/themes/minifeed-v0.1.2/images/cache/3f9e7ffccc6995af0bc4886a484f1db1/links.db