نوشته‌های نیلوفر اسدی

خودروهای بدون راننده‌ی گوگل بسیار محتاط هستند

خودروهای بدون راننده‌ی گوگل

خودروهای بدون راننده‌ی گوگل که به منظور کاهش حوادث رانندگی ساخته شده‌اند، قبل از اینکه صنعت حمل و نقل را در دست بگیرند، احتیاج دارند برای مدتی در کنار انسان‌ها عبور و مرور داشته باشند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند. انسان‌ها کاملاً محتاط رانندگی نمی‌کنند، حتی وقتی در کنار خودروهای بدون راننده نیز رانندگی می‌کنند نحوه‌ی رانندگی آن‌ها همینطور است. برای کاهش نرخ تصادفات خودرو‌های بدون راننده، گوگل چاره‌ای جز این ندارد که رفتار خودروهایش را شبیه به رفتار انسان در حین رانندگی کند.

چالش اصلی این است که خودروهای بدون راننده آن گونه که ما انتظار داریم رانندگی نمی کنند. به عنوان مثال هنگام دور زدن در تقاطع خیابان‌ها، پیچ جاده را نمی‌برند بلکه فاصله‌ی خود با حاشیه جاده را حفظ می‌کنند. و یا هنگام پارک کردن در لبه‌ی جدول یا پیاده‌رو، به آرامی توقف نمی‌کنند بلکه به طور ناگهانی ترمز می‌کنند، مثل راننده‌ای با اعتماد به نفس که تمام چهارچوب اتومبیل خود را می‌داند.

SAPE ERROR: Нарушена целостность данных при записи в файл: /home/minifeed/public_html/wp-content/themes/minifeed-v0.1.2/images/cache/3f9e7ffccc6995af0bc4886a484f1db1/links.db