نوشته‌های مهدی قربانی

۸ انتخاب برای زندگی زیباتر

happiness

زندگی می‌تواند سفری زیبا، گردشی دیوانه‌وار و یک ماجراجویی بزرگ باشد. اما در عین حال می‌تواند کابوس‌وار دنبال شود و درس‌های سختی در زندگی به انسان عطا کند.

در هر لحظه شما هستید که انتخاب می‌کنید کدام بر روح و جسمتان، حال و آینده پیش‌رویتان تاثیر بگذارد و از شما یک انسان بسازد.

با انجام فقط چند انتخاب می‌توانید عشق و محبت این جهان را مشاهده کنید.

سلام دنیا

hello world

آغاز هرکاری با نام خداست، چون که او عشق است و امید. پس به نام عشق و به نام امید. به نام امید درون ما. امید و عشقی که در زندگی کسب می‌کنیم و همین امید ما را به سمت بهتر زیستن سوق می‌دهد. از انجا که روحیات هر یک از ما متفاوت است، و هریک مشکلات و دغدغه‌هایی در زندگی داریم، می‌شود که در این مسیر گهگاه دلسرد شویم و یا زمانی برای بازیابی نیروی از دست رفته و رشد دوباره پرهای امید صرف کنیم، اما دوباره حرکت خواهیم کرد، این حرکت می‌تواند کند و یا تند باشد، اما همیشه این حرکت رو به جلو و رو به بهتر شدن است، این بهتر شدن لزوما بهتر شدن از لحاظ روحی نیست و می‌تواند جنبه‌های دیگری از نیازهای ما را دربر گیرد. و این بسته به نوع نگرش هر فرد به زندگی و نوع امید اندوخته شده‌است.